Wat vinden ouderen belangrijk? Ouderen zetten 10 aandachtspunten voor huisarts, POH en wijkverpleegkundigen op een rij. De aandachtspunten komen uit de handreiking voor huisartsenpraktijken.

 10tips en adviezen voor huisartsen

 

10 tips en adviezen voor huisartsen

1. Informeer mij over het doel van een (eerste) huisbezoek of gesprek

Ouderen willen graag meer informatie over het doel van een (eerste) huisartsbezoek of gesprek. Er is behoefte om een brief of folder te ontvangen, waarin staat:

wie je bent
wat je komt doen
wat het doel is

Op deze manier kunnen ouderen en naasten zich gerichter voorbereiden en het gesprek beter nabespreken.

2. Zie mij als een volwaardige gesprekspartner

Ouderen en/of hun naasten kunnen vaak goed meedenken over de gewenste zorg en over prioriteiten. Daarom is het belangrijk om ze deze ruimte te bieden.

3. Besef: ik ben wellicht digitaal vaardig

Digitale middelen kunnen (in de toekomst) nog veel nuttiger worden. Denk aan online vragenlijsten, screenen of informeren.

4. Kijk naar mij als een persoon

Ouderen vinden de manier van vraagstellen belangrijk. Daarbij kan het helpen om verder te kijken dan hun ziekte of beperking. Stel een vraag als: ‘Naast uw hartfalen, hoe is het verder met u?’ Het komt ook prettig over als er aandacht is voor de sociale aspecten, zoals eenzaamheid en (nieuwe) levensvragen.

5. Praat gewóón tegen mij

Ouderen houden van begrijpelijke taal oftewel taal die uitnodigt tot reactie. Het kan helpen om vragen- of screeningslijsten alleen als handvat voor het gesprek te gebruiken. Gebruik geen vaktermen zoals ‘zorgdoel’; deze sluiten niet aan bij de belevingswereld van ouderen.

6. Help me over de drempel naar de huisarts

Over het algemeen gaan ouderen niet graag naar de huisarts. Dit speelt vooral voor alledaagse ouderdomsklachten. Ouderen kunnen in tien minuten hun verhaal niet kwijt en daarbij is de huisarts ook erg druk. Een eenvoudig toegankelijke contactpersoon (POH of wijkverpleegkundige) kan helpen dit te doorbreken.

7. Stem mijn zorg zoveel mogelijk af met andere zorgverleners

Rondom hoog kwetsbare ouderen staan vaak verschillende zorgverleners. Afstemming is dan noodzakelijk voor samenhang en taakverdeling in de zorg.

8. Het liefst hebben mijn naasten en ik met één gezicht te maken

Kwetsbare ouderen en hun naasten bouwen bij voorkeur een vertrouwensband op met één – laagdrempelige – contactpersoon.

9. Help mij bij het vinden van de juiste informatie

(Heel kwetsbare) ouderen hebben moeite met het vinden van informatie die hen geruststelt en/ of hun herstel kan bevorderen. Daarom moeten zorgverleners hun informatie aanreiken en deze eventueel toelichten.

10. Help mij het gesprek aan te gaan over de laatste fase van mijn leven

Advance care planning (vroegtijdige zorgplanning) is nog een beladen onderwerp voor ouderen én zorgverleners. Ouderen stellen zo'n gesprek liever uit (vaak tot het te laat is).