Bestuur Stichting Senioren Waalwijk

Stichting Senioren Waalwijk streeft steeds naar een groter draagvlak binnen het werkgebied van de Gemeente Waalwijk. Dat brengt met zich mee dat we steeds op zoek zijn naar bestuursleden en werkgroep leden. Binnenkort zijn er een aantal bestuurswisselingen “op handen”. Op dit moment kunnen er nog geen mededelingen hierover worden gedaan, vanwege het feit, dat er op besprekingen plaatsvinden over de definitieve invulling.

Het bestuur van Stichting Senioren Waalwijk heeft de volgende samenstelling: