“Eenzaamheid”:  Een veelkoppig en dynamisch monster!                                                                      


Factoren als werkeloosheid, het overlijden van een partner, een niet-Westerse achtergrond en gezondheidsproblemen spelen een rol.
Maar dergelijke categorisering  heeft het gevaar in zich van simplificatie, ze verhullen de complexiteit van eenzaamheid. Je kunt allerlei fictieve eenzame mensen met een eigen geschiedenis op een rijtje zetten die duidelijk maken hoe veelkoppig en dynamisch het probleem is. De mantelzorger die vanwege de toestand van zijn/haar partner niet meer van huis durft en daardoor hun sociale contacten niet kan onderhouden, heeft een heel ander verhaal dan de weduw(e)naar die niet met het verlies van de partner kan omgaan en daardoor vervreemd van familie en vrienden.Concrete inzichten en advies voor een duurzame effectieve aanpak van eenzaamheid door professionals is er blijkbaar nog niet. Effectief en effectiever - het zijn sleutelwoorden, ze duiken voortdurend op in plannen van aanpak.

De huidige inspanningen van begeleiders en vrijwilligers is thans nog gericht op het aanbieden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden.De werkgroep Welzijn, Dienstverlening en Zorg (WDZ) van de Stichting Senioren Waalwijk (SSW) wil zich nu meer gaan toeleggen op het vraagstuk  eenzaamheid onder senioren in onze Gemeente mede  geholpen door  de vouchers respijtzorg voor de Mantelzorger en die daar dan ook bij te betrekken. De werkgroep verwacht  met het formeren van “Contact Cirkels” contactarme senioren bij elkaar te  brengen door maandelijks een Lunch of diner te organiseren in restaurant “De Kansenfabriek”; gevestigd in Balade te Waalwijk Deelnemers zijn in de gelegenheid tijdens de lunch of diner met elkaar kennis te maken en elkaars belangstelling  qua mogelijke gezamenlijkheid van vrijetijdsbesteding  te combineren.Het is de bedoeling dat na enige tijd de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld onder het genot van een kopje koffie met gebak in de Kansenfabriek ervaringen uit te wisselen om zodoende nieuwe  Contact Cirkels te formeren in meerdere woonkernen.

De minimum leeftijd van de deelnemers is afgestemd op vijfenvijftig plus na onderzoek leeftijdsgebonden toenamen van sociale eenzaamheid.De werkgroep financiert deze lunch of diner dit jaar als proef voorlopig gedeeltelijk uit eigen middelen , plus een eigen bijdrage van € 5,00 per deelnemer en drankjes zijn voor eigen rekening. Het aantal deelnemers per lunch of diner is afgestemd op de lange tafel in de Kansenfabriek,  maximaal  tien en minimaal zes deelnemers.

Wij hopen te starten in September 2018 en schroom niet, u bent allen van harte welkom! Namens de Wekgroep: Welzijn, Dienstverlening en Zorg (WDZ) Stg. Senioren Waalwijk (SSW).