Regelmatig worden er e-mails verzonden waarin met daarin kwaadaardige software.
ONTHOUD !
 Een e-mail adres hebben is in Nederland nog steeds niet verplicht. U kunt dus NOOIT van de overheid of bank e-mail ontvangen die belangrijk is. Als dat wel zo zou zijn krijgt u het PER POST.
Als u dus een beetje twijfeld verwijder dan direct de e-mail. NERGENS OP KLIKKEN !!

Ga voor u zelf na of u van iets of iemand een e-mail verwacht. Is dat niet zo verwijder dan direct de e-mail. NERGENS OP KLIKKEN !!

 

Afgeleid? Spullen kwijt!

De komende periode houden politie en gemeente een extra oogje in het zeil in het centrum van Waalwijk.

Afgeleid spullen kwijt
Het winkelende publiek is namelijk steeds vaker slachtoffer van zakkenrollerij. Boa’s in burger voeren een actie uit om bezoekers van het centrum bewust te maken van zakkenrollers. Personen die het risico lopen slachtoffer te worden van zakkenrollerij, krijgen een kaartje in hun tas of zak gestopt. De betreffende persoon wordt hierna direct aangesproken op de actie.spullen kwijt Uiteraard is er gedurende deze actie ook reguliere surveillance in uniform. De gemeente en politie hoopt met deze actie mensen bewuster te maken van zakkenrollerij en met name de snelheid waarmee zakkenrollers te werk gaan.

 

Waarschuwing

Beste ouderen,
Graag willen wij, vanuit Stichting Senioren Waalwijk het volgende nogmaals onder uw aandacht brengen:
Het komt veelvuldig voor dat ouderen in de middag of avond gebeld worden door een onbekende die namens een bedrijf met een “mooie” aanbieding komt. Het gaat vaak om bedrijven die niet direct een product of dienst willen aanbieden die u nodig heeft, maar ze doen dit alleen om hier financieel voordeel mee te behalen. Ze vragen daarvoor uw persoonlijke gegevens: bank- en betalingsgegevens. Vaak zit u lang vast aan contracten en is opzeggen hiervan heel moeilijk.

TIP: Twijfelt u dus aan de betrouwbaarheid van een telefoongesprek of aan diegene waarmee u spreekt, ga dan niet in op het gesprek en verbreek onmiddellijk de verbinding.

! GEEF NOOIT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN IEMAND DIE U NIET KENT. DUS GEEF NOOIT HET NUMMER VAN UW BANKREKENING EN UW PINCODE !

In het programma Radar is hier enkele weken geleden uitvoerig aandacht aan besteed en zijn mensen gewaarschuwd om op deze aanbiedingen (via telefoon, internet of post) niet in te gaan.
Inmiddels is dit een onderwerp dat ook in de landelijke politiek de aandacht krijgt om hier vanuit de overheid scherp op toe te zien, zodat maatregelen genomen worden om dit in de toekomst te voorkomen